CENA PROJEKTU RODINNÉHO DOMU

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA:
300 €
350 €
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE:
Projekt architektúry:
750 €
150 €
100 €
Projekt inžinierskych sieti:
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
150 €
100 €
Ostatné profesie:
100 €
400 €
130 €
130 €
130 €
130 €
130 €
100 €

CENA SPOLU0 €