CENA PROJEKTU RODINNÉHO DOMU

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA:
500 €
600 €
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE:
Projekt architektúry:
1000 €
200 €
150 €
Projekt inžinierskych sieti:
130 €
120 €
120 €
120 €
100 €
200 €
100 €
Ostatné profesie:
150 €
400 €
170 €
170 €
180 €
150 €
150 €
150 €

CENA SPOLU0 €