CENA PROJEKTU RODINNÉHO DOMU

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA:
600 €
750 €
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE:
Projekt architektúry:
1150 €
250 €
200 €
Projekt inžinierskych sieti:
150 €
150 €
150 €
150 €
120 €
300 €
120 €
Ostatné profesie:
150 €
500 €
200 €
200 €
200 €
150 €
150 €
150 €

CENA SPOLU0 €