CENA PROJEKTU RODINNÉHO DOMU

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA:
400 €
500 €
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE:
Projekt architektúry:
850 €
200 €
150 €
Projekt inžinierskych sieti:
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
150 €
100 €
Ostatné profesie:
120 €
400 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
120 €

CENA SPOLU0 €