Projekčná činnosť

Venujeme sa projektovaní novostavieb a stavebných úprav všetkých druhov pozemných stavieb.

Vypracujeme:
- projekty rodinných domov
- projekty bytových domov
- projekty administratívnych budov

Časti projektu:
• architektonické štúdie
• projekty pre stavebné povolenie
• projekty pre realizáciu stavby
• dokumentácia skutkového stavu
• dispozičné riešenie interiérov
• návrhy zariadenia interiérov
• vizualizačné návrhy fasád

Projekt pre stavebné povolenie obsahuje všetky časti, ktoré sú potrebné k vydaniu povolenia pre stavbu (sprievodná technická správa, výkresy architektúry, situačný plán, prípojky inžinierskych sieti, vizualizácia...).
Projekt pre realizáciu stavby obsahuje podrobné výkresy konštrukčných zostáv, projekt statiky, požiarnej ochrany, detailov, rozvodov zdravotechniky, elektroinštalácií, ústredného vykurovania, plynu a podrobný položkový rozpočet.

Realizácia stavieb

Vaše plány aj zrealizujeme. Zaoberáme sa výstavbou objektov na kľúč, ako aj stavebnými úpravami pozemných stavieb.

Realizujeme:
- rodinné domy
- bytové domy
- administratívne budovy

Ponúkame:
• výstavbu objektov

- búracie práce
- zemné práce
- betonárske práce
- murárske práce
- tesárske práce
- inštalačné práce
- maliarske práce
- vyhotovenie omietok
- vyhotovenie obkladov, dlažieb, podláh

• stavebné úpravy objektov

- prestavba, prístavba, nadstavba, rekonštrukcia
- oprava budov, bytov, bytové jadrá
- prestavba podkrovných priestorov
- výmena krovu a krytiny
- zatepľovanie budov

Obchodná činnosť a reality

Dodávka stavebného materiálu:
• murivo
• obklady a dlažby
• podlahy
• strešná krytina
• striekaná izolácia (polyuretánová pena ICYNENE)
• okná
• dvere
• omietky
• sanitárne zariaďovacie predmety

Dodávka doplnkov:
• nábytok
• bytové doplnky

Reality:
• poskytovanie informačných služieb v oblasti realít
- predaj domov
- predaj bytov
- predaj pozemkov
- prenájom domov
- prenájom bytov
- krátkodobý (sezónny) prenájom chalúp, chát


viac ponuka realít

ponuka
ponuka
ponuka