Tehla alebo pórobetón?

Správny výber stavebného materiálu pre hrubú stavbu je veľmi dôležitý, preto sa treba dobre zamyslieť i pri tejto otázke. Oba materiály patria v dnešnej dobe medzi najobľúbenejšie. Pri ich porovnávaní treba zohľadňovať viacero kritérií ako napríklad cena, kvalita, technické vlastnosti a ohlasy, respektíve povesť týchto materiálov.


TEHLA

Zloženie tehly:
▪ tehliarska hlina
▪ prímesi
(ľahčidlá, ostrivá)
▪ voda


Výhody:
● prírodný stavebný materiál
● ekologický stavebný materiál
● dobré statické vlastnosti
● výborné protipožiarne vlastnosti
● dobré tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti
● akumulácia tepla
● tvarová stálosť
● zabezpečenie optimálneho vlhkostného režimu

Tehla je prírodný materiál s dlhoročnou tradíciou i životnosťou. Dnešné moderné tehly ponúkajú už také tepelnoizolačné vlastnosti, že sa stavba nemusí dodatočne zatepľovať, aby vyhovovala normovým požiadavkám z hľadiska tepelnej techniky. Tehlové murivo má veľmi dobré statické vlastnosti, z hľadiska požiarnej odolnosti patrí k najspoľahlivejším konštrukciám, charakterizuje ho aj tvarová stálosť, dobré zvukovoizolačné vlastnosti a dobrá akumulácia tepla. Jedná sa o ekologický materiál, pretože či už výroba, užívanie, prípadne jej recyklácia minimálne zaťažujú životné prostredie. Nevýhodou je hmotnosť, krehkosť ale aj celkové náklady pri výstavbe hrubej stavby z tehly. I keď je cena murovacieho prvku nižšia ako pri pórobetóne, vyššie náklady sú potom pri vyhotovení omietok.


PÓROBETÓN

Zloženie pórobetónu:
▪ spojivo (vápno, cement)
▪ kremičité látky:

- biely pórobetón (ekologickejší) - kremičitý piesok
- sivý pórobetón - elektrárenský popolček
▪ plynotvorné látky
▪ penotvorné látky
▪ voda


Výhody:
● presné tvárnice
● rýchla výstavba
● jednoduché opracovanie a minimálny odpad pri výstavbe
● dobré tepelnoizolačné vlastnosti
● nízky difúzny odpor
● odolný voči požiaru
● dostatočná zvuková izolácia
● jednoduché vyhotovenie rozvodov
● nízke náklady na vyhotovenie vnútorných a vonkajších omietok
● vhodný pre nízko-energetické domy

Ide o novodobý stavebný materiál, ktorý nemá takú tradíciu ako tehla, no neznamená to, že by bol kvôli tomu horší, alebo menej kvalitný. Jeho výroba umožňuje presné tvarovanie jednotlivých kusov a je i veľmi ľahko opracovateľný. Hrubá stavba z týchto tvárnic ušetrí investorovi peniaze i čas, pretože výstavba postupuje zvyčajne veľmi rýchlo. Má výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Keďže sa jedná o pórovitý materiál jeho nevýhodou je, že má vysokú nasiakavosť a i to že znesie menšie zaťaženie ako tehla.